προβολές
συναντήσεις
και ειδικές εκδηλώσεις

για το σινεμά
τη τέχνη και την οικολογία

τον Ιούνιο 2006
στο
διεθνές φεστιβάλ της Ρόδου

 

 

 

 

 βραβεία | '08 | '07 | '06 | '05 | '04 | '03

 

Το Χρυσό Ελάφι, τα βραβεία του Ecofilms,
δόθηκαν το Σάββατο 23 Ιουνίου '07 στο
Κινηματογράφο ΡΟΔΟΝ
.

 

Feature films

Jury: Hannah Fischer, Yorgos Karypidis, Rada Secic

We were presented with a very strong and varied selection of films which created endless discussion amongst the jury members.

FIRST PRIZE: Surya, From Eloquence to Dawn, by Laurent van Lanker.

We have been spirited away on a journey - an epic journey on the wings of classic storytellers. We traveled overland from Belgium throughout Asia,  to our final destination in Vietnam, and  we are filled with stories, with images, with dreams and with a ceremony of claiming one's own name. We are delighted to award First Prize to SURYA, FROM ELOQUENCE TO DAWN, directed by Laurent van Lanker.

SECOND PRIZE: Forever, by Heddy Honigmann.

We are born, we live, we die. And in our death we would hope to be at peace and remembered.  For a thoughtful and philosophical remembrance of those who have gone before, we award Second Prize to FOREVER directed by Heddy Honigmann.

SPECIAL MENTION: My Country, My Country, by Laura Poitras

A young American woman travels to the worlds most violent war zone and spends 9 months living with an Iraqi family .Her experience provides for us a window in a very intimate manner as we learn about the difficulties facing Iraqi society in general and that of  one specific family, the family of doctor Riyad. We would like to present the Special Mention award to MY COUNTRY MY COUNTRY directed by Laura Poitras.

 

Medium length films

Jury: Olivier Delesse, Michel Demopoulos, Maher Abi Samra

First PRIZE: Akhmetely street, number 4, by Artchil Khetagouri

For its humanitarian point of view, social approach and humoristic touch in the directors portraying the members the hard treated but nevertheless always optimistic society of Tyflid- Georgia. A society he knows better than anyone else, since it’s his own and he describes it with a rare formal freedom.

SECOND PRIZE: Le cheval ouvrier / The workhorse, by Alain Marie

For the elaborated narration in Alain Marie’s poetic and nostalgic picturing of the memories that working horses graved  into  the miners conscience who inhabited Northern France.

 

Short films

Jury: Fred de Haas, Yvonne A. Owuor, Elli Paraskeva

FIRST PRIZE: Identities, by Sawsan Mujahed Darwaza

The theme of the film reflects an actual reality and global problem. It communicates the sense of mistrust among civilisations and manages to visually recount the harrowing experiences of fifty years of living without a home. The film is an honest portrayal of the frustration and tensions of exile. The juxtaposition of these challenges of identity with dance and music not only draws audiences into the situation but also conveys hope. It is a daring film. It does not only illustrate the performance of the identity struggle, but also leaves the safety of theatre, a controlled space, and goes into the street where anything can happen. It brings together multiple perspectives showing how the struggle inside the performer-exiles is brought to light and into public places.

SECOND PRIZE: Star Story, by Alexey Pochivalov

The jury was taken by this fresh, well-made, humorous, well-executed animation story. It is surprisingly complete in the short time of eight minutes. It is a pleasure to look at, it is entertaining and also manages to convey simple, universal and positive values. Its simplicity is its beauty.

SPECIAL MENTION: Spirales, by Marie Daniel

A beautiful exploration into the intimate life of snails. An exceptional portrayal of a micro universe. The film is a nostalgic reflection of childhood innocence and the special ability to see magic and mystery where it unfolds.

 

Ramsar MedWet Award for best film on water and wetlands

Jury: Melanie Giard, Kostas Vassilakis

The waterfront, by Liz Miller

Water is not only an issue affecting poor countries. Everywhere in the world,  people  are facing a diversity of  difficulties  in accessing water. And the characters  Liz Miller choose to portray in her film are particularly strong, having an interesting way of facing up the situation, reacting, gathering, getting involved and fighting together.

Covering all water issues, from privatization  to financing and – above all-  the supreme right for WATER, this film sends a strong message on the way public participation and action  can overcome  problems.

 

Greek Film Center Award for best greek film

Jury: Fred de Haas, Yvonne A. Owuor, Elli Paraskeva

FIRST PRIZE: My Place in the Dance, by Marianna Economou

A sensitively made film with an authentic human touch and an amusing twist from time to time. A good example of Greek local tradition with universal appeal. It could be about anybody’s mother, aunty or sister. We enjoyed it very much.

SECOND PRIZE: Dehiscence, by Zoe Manta

The jury thinks that this film is an exemplary for the visual arts section of eco films and has therefore decided to give it a special mention. Dehiscence is a unique combination of film and visual arts that manages to communicate a surprising philosophical value.

 

 

Final comments

Finally, the jury suggests that next year, the festival take into consideration the possibility of a special category for animation films. The quantity and general quality of the animation films presented this year gives us reason to propose this.

 
σχεδιασμός n.n.

ecofilms.gr©2004