κανονισμός

Το ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΡΟΔΟΥ ECOFILMS , πραγματοποιείται στη Ρόδο την τρίτη εβδομάδα του Ιουνίου κάθε έτους.

Το Φεστιβάλ καλεί τη συμμετοχή ταινιών μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ, μικρού, μεσαίου και μεγάλου μήκους που αναφέρονται στον άνθρωπο, το φυσικό περιβάλλον, το δομημένο χώρο και τους υδάτινους πόρους και τους υγρότοπους.

Οι υποβαλλόμενες ταινίες πρέπει να έχουν παραχθεί το αργότερο, μέχρι και τη 1η Ιανουαρίου του προηγούμενου έτους.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Το Διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ περιλαμβάνει:

Ταινίες Μεγάλου Μήκους

Ταινίες Μεσαίου Μήκους

Ταινίες Μικρού Μήκους

Βραβεία Κοινού

ΕΠΙΛΟΓΗ
Η καλλιτεχνική διεύθυνση του Ecofilms επιλέγει τις ταινίες που θα ενταχθούν στο Διαγωνιστικό τμήμα.
Το οριστικό πρόγραμμα ανακοινώνεται μέχρι τα τέλη Μαϊου.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η υποβολή των συμμετοχών μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά στο  http://www.ecofilms.gr/Texts/02.entry_form_gr.doc  
ή ταχυδρομικά, συμπληρώνοντας το έντυπο συμμετοχής που βρίσκεται στο  http://www.ecofilms.gr/Texts/02.entry_form_gr.doc

Πρέπει να συνοδεύονται από:
    
DVD με την ένδειξη "χωρίς εμπορική αξία" στο φάκελο που παραμένουν στο αρχείο του Φεστιβάλ)
     Μέχρι 6 φωτογραφίες της ταινίας και 1 φωτογραφία του σκηνοθέτη (ων)
     Σημείωμα για τη ταινία και ένα βιογραφικό σημείωμα του σκηνοθέτη

Οι συμμετοχές πρέπει να έχουν αποσταλεί το αργότερο μέχρι και την 1η Μαρτίου κάθε έτους, στην διεύθυνση:
      
ECOFILMS FESTIVAL
       Λασκάρεως 23, 114 72 Αθήνα
       τηλ. / φαξ +30 210 3636390
       info@ecofilms.gr

ΚΟΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Τα κόστη υποβολής των συμμετοχών καλύπτονται από τους συμμετέχοντες.
Τα κόστη αποστολής και επιστροφής των συμμετεχόντων ταινιών καλύπτονται από το Φεστιβάλ.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Το Φεστιβάλ αναλαμβάνει τα κόστη ασφάλισης των ταινιών από τη στιγμή της αποστολής μέχρι και την επιστροφή τους.

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
Το Φεστιβάλ καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς (Αθήνα-Ρόδος-Αθήνα) και την φιλοξενία.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Η μετάφραση θα είναι ταυτόχρονη.
Οι ελληνικές ταινίες πρέπει να είναι υποτιτλισμένες στα αγγλικά.
Οι ξένες ταινίες θα είναι υποτιτλισμένες στα αγγλικά.

ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ
Τα βραβεία απονέμονται από κριτικές επιτροπές, που αποτελούνται από τουλάχιστον τρία μέλη για κάθε κατηγορία ταινιών.

ΔΙΑΝΟΜΗ
Το Φεστιβάλ διατηρεί το δικαίωμα διοργάνωσης και εκτέλεσης μεταφεστιβαλικών εκδηλώσεων με ταινίες που έχουν συμμετάσχει, κατόπιν συμφωνίας με τους κατόχους των δικαιωμάτων.

ΑΠΟΔΟΧΗ
Συμμετοχή στο Φεστιβάλ σημαίνει την αποδοχή των προαναφερθέντων.

 

 

 
σχεδιασμός n.n.

ecofilms.gr©2004